Munn-til-Munn

27.05.11

Ukens tips (21-2011): Gjør det enkelt for tilhengerne dine å involvere seg

Å få tilhengere og fans av foretaket ditt til å involvere seg er en flott måte å få dem til å bygge eierskap til foretaket ditt og det foretaket ditt gjør. Bare ikke forvent at de slipper alt de har i hendene for aktivt å delta i noe som kan føles sensitivt. Ett sted går grensen for hvor langt fans og tilhengere er villige til å strekke seg i forhold til å snakke om foretaket ditt.

For de av tilhengerne dine som ikke står klare til å marsjere i tog nedover gaten for deg med store plakater med «Løp og Kjøp», eller som ikke gir deg detaljerte tilbakemeldinger relatert til din siste produktlansering, forsøk å gi dem noen små og enkle valg som gir den en anledning til å foreta en handling.

Du kan for eksempel legge ut et nytt produkt på nett og liste opp noen alternative navneforslag til produktet, og be de besøkende på nettsiden om å stemme på det navneforslaget de synes er best. Eller enda bedre – la folket først få lov til å komme med forslag til navn, for deretter å legge ut navnene på nettsiden til avstemming. Det gir deg nye tilhengere og øker eierskapet blant de som har fulgt deg en stund.

Likte du innlegget? Del med en venn.

20.05.11

Ukens tips (20-2011): Om mange personer gjør noe, må det være OK

Filed under: Ukens tips — Roy Dahl @ 08:13
Tags: , ,

Sosialt bevis er konseptet om at hvis andre personer gjør noe, må det være OK, riktig, stilig og kanskje til og med optimalt.
Så om du kan vise folk at andre omfavner deg og det du selger, har du mulighet til å få folket til å omfavne deg også.

I denne prosessen er selvsagt Munn-til-Munn av stor viktighet. Gjør det enkelt for folk å snakke om deg og det du selger slik at mange besøker deg og butikken din, så vil du få en hyggelig effekt i at enda flere vil komme og handle hos deg.

Likte du innlegget? Del med en venn.

13.05.11

Ukens tips (19-2011): Nobodies are the new somebodies

Filed under: Betraktninger,Ukens tips — Roy Dahl @ 08:03
Tags: , ,

Har du noengang tenkt på hvordan Internett har snudd markedsførerens situasjon fullstendig på hodet?

Nå, i Internettverdenen, er folk mer avhengige av råd og meninger fra venner og tilfeldige bekjentskaper enn de er fra eksperter. Og dette har snudd markedsføringen på hodet. Du kan grave deg dypere i dette ved å lese artikkelen «Is The Tipping Point Toast» på Fast Company‘s nettside.

Når massene adopterer en sak må opinionslederne være oppmerksomme på det for ellers risikerer de å få et «Har-Ikke-Peiling»-stempel. Av den grunn behøver man ikke å jobbe så mye med opinionslederne som man tidligere anså som meget nødvendig. For å lykke i den nye verdenen kan du heller:

  1. Omfavne de som anses om «nuller». Fordi alle som forstår og tar til seg din sak og ønsker å snakke om det til mange andre er verdt din oppmerksomhet.
  2. Gi opp den illusjon du har i forhold til å kunne kontrollere.Det å kunne være både altvitende og allmektig er en illusjon. Du kan bare ikke vite hvem som vil hjelpe deg. Du kan heller ikke kontrollere folk du ikke kjenner. Så skap den markedsføringen, brandingen og posisjonering som du håper vil være optimalt for produktene dine og la det flyte.
  3. Plant mange frø. Jo flere frø du sår, jo flere «nuller» vil du nå. Og med det øker sannsynligheten for at noen av disse «nullene» vil bli til «noen» som jobber for saken din.

Det er en viktig forskjell mellom opinionsledere og «nuller». Opinionsledere er så opptatt av å opptre som om de kan influere på hele verden at de ofte ikke er storbrukere av et produkt. De prøver et produkt i en kort periode (eller i verste fall lar en venn gjøre det), uttrykker en dom over produktet, og beveger seg videre til neste produkt. «Nullene» blir ikke stadig vekk distrahert av nye produkter på samme måte som opinionslederne gjør. De må bruke produktene på jobb eller privat og på den måten forstår de hva behovet er og hva som er bra eller dårlig.

Å nå frem til «nullene» er også enklere enn å nå frem til opinionslederne. Og hvem som helst av «nullene» kan ende opp som et orakel for deg og dine produkter. Husk bare på å plante nok frø.

Likte du innlegget? Del med en venn.

06.05.11

Ukens tips (18-2011): Munn-til-Munn er en måte å uttrykke egen identitet

Filed under: Summ,Ukens tips — Roy Dahl @ 09:41
Tags: , , ,

Da Andrea Wojnicki begynte å jobbe med doktorgraden sin ved Harvard, bestemte hun seg for å finne ut hva som skjer i forbrukerens hjerne når han deltar i Munn-til-Munn. Hun gjennomførte en rekke intervjuer hvor hun ba folk om å snakke om sine tanker og følelser når de delte informasjon om produkter og tjenester med andre personer. De aller fleste hun intervjuet konkluderte med at de ønsket å være hjelpsomme og at de likte å hjelpe andre. I tillegg uttrykte mange at det også ga dem noe selv også. Uttrykk som at man følte seg «cool» og at man følte at man var i forkant av ting dukket ofte opp. De aller fleste endte opp med å fortelle at Munn-til-Munn er en måte å uttrykke sin egen identitet på og til å få seg til å føle seg bedre på i etterkant. Med andre ord at man sitter igjen med en god følelse av å ha vært til hjelp for andre. Wojnicki konkluderte med at øket selvbilde spiller en vesentlig rolle blant «eksperter» for å delta i Munn-til-Munn.

I en artikkel som hun skrev sammen med David Godes kom de frem til at når folk deler informasjon om negative eller utilfredsstillende restaurantopplevelser, vil folk som anser seg selv som eksperter og folk som ikke anser seg selv som eksperter fortelle i gjennomsnitt 6 personer om sin opplevelse. De fant med andre ord ingen signifikant forskjell i Munn-til-Munn mellom «eksperten» og «amatøren». Når man skal dele en god restaurantopplevelse med andre derimot, vil folk som anser seg som restaurantekspert fortelle dobbelt så mange om sin positive opplevelse enn folk som ikke anser seg selv som ekspert. Grunnen til dette er at når man som «ekspert» har en god opplevelse vil ens selvbilde som «restauranteksperten som gjorde et godt valg av restaurant» vokse, noe som gir en øket motivasjon til å fortelle om ens opplevelse igjen og igjen.

Dette har også en praktisk side: Når «eksperter» blir minnet om sin positive opplevelse samt det faktum at de anses som «eksperter» vil de sannsynligvis generere enda mer Munn-til-Munn.

Gå derfor ut og finn frem til fornøyde «eksperter» i kundekretsen din og minn de på hvor gode «eksperter» de er, så vil det generere mere Summing og Munn-til-Munn.

Likte du innlegget? Del med en venn.

Blogg på WordPress.com.